Instrukcje, materiały pomocnicze dla użytkowników/wykładowców
Kurs przeznaczony dla autorów i prowadzących kursy na platformie.

Ścieżka szkoleniowa dla rozpoczynających swoje nauczanie e-learningowe na platformie Moodle. Materiały i treści mogące pomóc w rozpoczęciu pracy z Moodle.