Instrukcje, materiały pomocnicze dla użytkowników/wykładowców
Kurs przeznaczony dla autorów i prowadzących kursy na platformie.