Wydział  Mat - Fiz -Inf

Ten kurs został utworzony z myślą o szkoleniu nauczycieli akademickich wykorzystujących platformę Moodle w nauczaniu.