SYSTEM WYKORZYSTANIA NA CELE ENERGETYCZNE BIOMASY ODPADOWEJ Z OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH

 

1.    Selektywna zbiórka biomasy odpadowej z ogródków działkowych na terenie Opola.

a)      Inwentaryzacja ogródków działkowych na terenie miasta Opola.

b)      Zasoby biomasy odpadowej możliwe do pozyskania z ogródków działkowych.

c)      Organizacja selektywnego odbioru biomasy z ogródków działkowych.

d)      Parametry biomasy odpadowej.

Luiza Dębska, Paweł Świsłowski

2.    Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne

a)      Wykorzystanie biomasy miękkiej do wytwarzania biogazu:

- parametry substratu,

- komora fermentacyjna,

- parametry uzyskiwanego biogazu,

- sposoby magazynowania i wykorzystania biogazu oraz pofermentatu.

Kamil Gocel

b) Wykorzystanie biomasy twardej do wytwarzania pelletu:

- suszenie i rozdrabnianie biomasy twardej,

- instalacja do peletowania,

- właściwości energetyczne pelletu z biomasy odpadowej.

Mateusz Skalniak

3.    Wpływ energetycznego wykorzystania biomasy odpadowej na środowisko miasta Opola.

Wszyscy studenci z grupy