Psychobiologia (I rok Psychologii I stopnia, studia zaoczne)