Logowanie jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy użytkownik jest zarejestrowany w bazie USOS. Przy pierwszym logowaniu do Moodle zostanie utworzone konto użytkownika. Domyślna rola to "Student", zatem w sprawie zmiany poziomu uprawnień prowadzący powinni się skontaktować z administratorem - mgr inż. Januszem Kowalem (jkowal@uni.opole.pl); Potrzebę ewentualnego przeprowadzenia szkolenia w zakresie korzystania z platformy prosimy również zgłaszać administratorowi.

   Koordynatorzy wydziałowi

Last modified: Tuesday, 7 April 2020, 11:55 AM